Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach - Sieć EURES / Europejski Rok Umiejętności

Sieć EURES / Europejski Rok Umiejętności

Sieć EURES działa we wszystkich państwach członkowskich UE i EFTA i ma na celu ułatwianie swobodnego przepływu pracowników oraz sprzyjanie korzystaniu z równych szans, pomimo istnienia barier językowych, różnic kulturowych czy też zróżnicowanych przepisów prawa pracy. Od momentu powołania w 1993 r. sieć EURES odgrywa kluczową rolę jako narzędzie wspierania zatrudnienia i usprawnienia mobilności na europejskim rynku pracy. Natomiast współpraca z lokalnymi partnerami polepsza usługi EURES, rozwija i uczy od siebie nawzajem, dzięki czemu EURES zdobywa większe zaufanie społeczne.

Bez względu na to, czy dopiero wchodzimy w życie zawodowe, czy już jesteśmy w jego trakcie, musimy mieć świadomość tego, że zdobyte umiejętności i kwalifikacje będzie trzeba podnosić, dostosowywać do postępu technologicznego i rozwoju wiedzy, a nierzadko uczyć się rzeczy zupełnie nowych. Pomoc osobom w zdobywaniu odpowiednich umiejętności oraz wspieranie przedsiębiorstw, w radzeniu sobie z niedoborami wykwalifikowanej siły roboczej w UE - jest właśnie celem trwającego Europejskiego Roku Umiejętności. Inicjatywa ma swoje odzwierciedlenie w przyjętych w 2021 r. tzw. Celach Społecznych Unii Europejskiej do roku 2030, wśród których znajduje się cel dotyczący kształcenia ustawicznego. Zgodnie
z nim corocznie co najmniej 60 % wszystkich osób dorosłych powinno uczestniczyć
w szkoleniach. Polska przyjęła cel w tym zakresie osiągnięcia poziomu 51,7% do roku 2030.

Gdzie poszukiwać informacji o tym, jakie umiejętności są obecnie szczególnie przydatne na rynku pracy i jakie będą przydatne w perspektywie kolejnych lat? Oczywiście trudno to przewidzieć ze stuprocentową trafnością, ale analiza już dostępnych informacji może nam ułatwić dokonywanie wyborów edukacyjnych czy zawodowych. Do ciekawych
i wiarygodnych źródeł informacji zaliczyć można m.in.: badanie zapotrzebowania na zawody prowadzone przez urzędy pracy w Polsce tzw. „Barometr Zawodów” (www.barometrzawodow.pl), cykliczny monitoring zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy tzw. Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) prowadzony od 2009 r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytet Jagielloński z Krakowa (https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bilans-kapitalu-ludzkiego), analizy dotyczące zapotrzebowania na umiejętności w ujęciu branżowym i zawodowym dla krajów Unii Europejskiej publikowane przez Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego – CEDEFOP (https://www.cedefop.europa.eu/pl), a także opracowania sieci EURES dotyczące zawodów deficytowych i nadwyżkowych na europejskim rynku pracy.

Więcej informacji na temat sieci EURES znajdą Państwo na portalu EURES (https://eures.ec.europa.eu/index_pl) oraz polskiej stronie (https://eures.praca.gov.pl/).