Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach - Projekt pn. „Deinstytucjonalizacja i wsparcie wojewódzkiej pieczy zastępczej”

Projekt pn. „Deinstytucjonalizacja i wsparcie wojewódzkiej pieczy zastępczej”

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej na szczeblu regionu oraz deinstytucjonalizacja woj. pieczy zastępczej poprzez wspieranie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, szczególnie rodzin specjalistycznych niezawodowych i zawodowych, prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia (RCWPZ), kształcenie i doskonalenie kadr/osób realizujących zadania w obszarze rodzinnej pieczy zastępczej oraz prowadzenie działań świadomościowych i informacyjno-edukacyjnych z zakresu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej dla osób realizujących zadania w obszarze rodzinnej pieczy zastępczej oraz przedstawicieli podmiotów współpracujących na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej.
W efekcie realizowanego projektu funkcjonować będzie 5 specjalistycznych ośrodków wsparcia na terenie województwa śląskiego, które będą udzielać specjalistycznej pomocy zarówno dzieciom umieszczanym w pieczy, jak i rodzinom zastępczym. Rezultatem projektu będzie objęcie usługami w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej 370 osób oraz dzięki uzyskanemu wsparciu opuszczenie przez 20 dzieci/młodzieży placówek opieki instytucjonalnej.

Okres realizacji projektu:

Projekt będzie realizowany na terenie województwa śląskiego w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2027 r.

Grupy docelowe:

  • osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, osoby prowadzące placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz członkowie ich rodzin
  • dzieci umieszczone w pieczy zastępczej
  • osoby realizujące zadania z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej oraz przedstawiciele podmiotów współpracujących na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej
  • podmioty realizujące zadania z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej

Więcej informacji dostępne pod adresem: https://rops-katowice.pl/deinstytucjonalizacja-i-wsparcie-wojewodzkiej-pieczy-zastepczej/