Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach - Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnowskich Górach prowadzony jest przez Stowarzyszenie „Serdeczni” z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 135, na zlecenie Powiatu Tarnogórskiego. Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia miejsca dla 20 osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ łączony ABC).

Zasady kierowania:

  • Osoba ubiegająca się o skierowanie do Domu składa do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pisemny wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnowskich Górach wraz z zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osoby niepełnosprawnej fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile takie osoba posiada.
  • Ośrodek, o którym mowa wyżej przekazuje dokumentację wraz z formularzem rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w tej sprawie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16.
  • Decyzję administracyjną o skierowaniu i ustaleniu odpłatności za korzystanie z usług w Środowiskowym Domu Samopomocy wydaje w imieniu Starosty Powiatu Tarnogórskiego na podstawie upoważnienia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach.

 

Odpłatność:

  • Korzystanie z usług w Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnowskich Górach przy Stowarzyszeniu "Serdeczni" jest nieodpłatne.

Do zadań Środowiskowego Domu Samopomocy należy udzielanie uczestnikom kompleksowego wsparcia w zaspakajaniu potrzeb oraz w rozwiązywaniu problemów i dążenie do samorealizacji uczestników. Wsparcie takie otrzymają dzięki specjalistycznej kadrze zatrudnionej do realizacji zadania. Dom działa co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznacza się na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie prowadzonej dokumentacji. 

Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje od 1 września 2014 r. 

Zasady funkcjonowania i przyjmowania do domu są zgodne z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy oraz ze statutem i regulaminem Domu. 

Kierownik Domu: Pani Justyna Misiek

Dane teleadresowe: 
Środowiskowy Dom Samopomocy 
przy Stowarzyszeniu „Serdeczni”
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 135
42-612 Tarnowskie Góry
tel. 32 384 73 04