Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach - Aktywny samorząd

Aktywny samorząd

Menu dla: Aktywny samorząd

MODUŁ I

OBSZAR A - LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ

 

ZADANIE 1:

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu adresowana do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu

maks. kwota dofinansowania: 70.000 zł, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zakupu siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej  -  8.000 zł

wymagany udział własny: 10%

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia  - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu.

ZADANIE 2:

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana do osób   niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu

maks. kwota dofinansowania 5.280 zł, w tym:
dla kosztów kursu i egzaminu kategorii B – 2.310 zł

dla kosztów kursu i egzaminu pozostałych kategorii – 3.850 zł

pozostałe koszty (zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd w okresie trwania kursu)  -  880 zł

wymagany udział własny: 10 %

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu.

 ZADANIE 3:

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego

maks. kwota dofinansowania 5.280 zł, w tym:
dla kosztów kursu i egzaminu kategorii B - 2.310 zł

dla kosztów kursu i egzaminu pozostałych kategorii - 3.850 zł

pozostałe koszty (zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd w okresie trwania kursu)  -  880 zł

koszty usług tłumacza migowego – 550 zł

wymagany udział własny: 10 %

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

ZADANIE 4:

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego  samochodu adresowana do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją  narządu słuchu

maks. kwota dofinansowania: 4.400 zł

wymagany udział własny: 10%

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu słuchu.

 

OBSZAR B - LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICTWA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM

  ZADANIE 1:

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz   oprogramowania adresowana do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych

dla osoby niewidomej – 10.000 zł oraz 16.500 zł na urządzenia brajlowskie (łącznie 26.500 zł)

dla pozostałych  adresatów w zadaniu – 10.000 zł

wymagany udział własny: 10%

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub dysfunkcja narządu wzroku.

ZADANIE 2:

Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach  programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania:

dla osoby głuchoniewidomej – 4.400 zł

dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.300 

dla pozostałych adresatów obszaru – 2.200 zł

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia

udział własny: nie wymagany

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • pomoc w ramach tego obszaru obejmuje dofinansowanie szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu „Aktywny samorząd” w Obszarze B sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

 ZADANIE 3:

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz   oprogramowania adresowana do osób z umiarkowanym stopniem  niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku

kwota dofinansowania – 10.000 zł

wymagany udział własny: 10%

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu wzroku.

ZADANIE 4:

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz  oprogramowania adresowana do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją  narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy

kwota dofinansowania – 6.000 zł

wymagany udział własny: 10%

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu słuchu,
 • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

ZADANIE 5:

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu  elektronicznego zakupionego w ramach programu:

kwota dofinansowania – 1.650 zł

udział własny: 10%

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • pomoc udzielona w Obszarze B Zadaniu: 1, 3 lub 4,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności.

Pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę będącą przedmiotem wniosku.

OBSZAR C - LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ

ZADANIE 1:

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

kwota dofinansowania – 17.600 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27.500 zł

wymagany udział własny: 10 %

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
 • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

ZADANIE 2:

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera

lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

kwota dofinansowania: 3.850 zł, z czego na zakup jednego akumulatora  - nie więcej niż 1.100 zł

udział własny: nie wymagany

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności.

Pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę będącą przedmiotem wniosku.

ZADANIE 3:

Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

kwota dofinansowania:

w zakresie ręki  – 13.200 zł

przedramienia – 28.600 zł

ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 33.000 zł

na poziomie stopy lub podudzia – 19.800 zł

na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27.500 zł

uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33.000 zł

z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż trzykrotność kwot wskazanych powyżej

wymagany udział własny: 10 %

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

ZADANIE 4:

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)

Kwota dofinansowania wynosi do 30% kwot, o których mowa w zadaniu 3, tj. w przypadku amputacji:

w zakresie ręki  – 3.960 zł

przedramienia – 8.580 zł

ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 9.900 zł

na poziomie stopy lub podudzia – 5.940 zł

na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 8.250 zł

uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 9.900 zł

wymagany udział własny: 10 %

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę będącą przedmiotem wniosku.

ZADANIE 5:

Pomoc w zakupie skutera o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego adresowana do osób z dysfunkcją narządu ruchu

kwota dofinansowania – 8.250 zł

wymagany udział własny: 10 %

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.

OBSZAR D - POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI               

ZAWODOWEJ POPRZEZ ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

maks. kwota dofinansowania 330 zł miesięcznie - tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną

wymagany udział własny: 10 %

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

MODUŁ II

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem wynosi:

 • dla dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.100 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium, -  do 1.650 zł dla pozostałych wnioskodawców,
 • dla dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego  do 4.400 zł,
 • dla opłaty za naukę (czesne)– równowartość kosztów czesnego w ramach jednej  aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.400 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

W przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów) – kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/ych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2.200 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę. Wymagany udział własny w kosztach opłaty za naukę (czesne) na drugim i kolejnych kierunkach wynosi co najmniej 50% kosztów opłaty, z zastrzeżeniem  zatrudnionych beneficjentów programu.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

880 zł – w przypadkugdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w systemie SOW, przy czym możliwość ta dotyczy tylko wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe),

550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania  nauki poza miejscem zamieszkania,

330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną)Kartę Dużej Rodziny,

330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku),

220 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszony trybie,

330 zł – w  przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2022 lub w 2023 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,

330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka  migowego,

550 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej, w tym w systemie hybrydowym,

770 zł - w przypadkach, które określi realizator programu (gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się  - w szczególności z tytułu pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej, przewodnika osoby niewidomej itp.).

Udział własny wnioskodawcy w zakresie kosztów czesnego

10% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie  wyższym (na jednym kierunku),

60% wartości czesnego -  w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków). Z obowiązku wniesienia udziału własnego zwolniony jest  wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu  wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • stopień niepełnosprawności,
 • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Zakres pomocy udzielanej w ramach programu obejmuje:

 • opłatę za naukę (czesne),
 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu),
 • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów.

Przydatne linki:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/ 

https://sow.pfron.org.pl/

 

Artykuły