Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach - Tłumacz języka migowego lub tłumacz-przewodnik

Tłumacz języka migowego lub tłumacz-przewodnik

1. Kto może złożyć wniosek - wymagania:

  • Posiadanie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

  • Zachodzi potrzeba wynikająca z niepełnosprawności - Osoba Niepełnosprawna doświadcza stale lub okresowo trudności w komunikowaniu się wynikających z niepełnosprawności,

  • Potrzeby wynikające z niepełnosprawności, mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu usług tłumacza języka migowego, co umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi Osobie Niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontakty z otoczeniem.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Ponadto dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy.

 

2. Przedmiot dofinansowania:

Celem wsparcia jest dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla Osób Niepełnosprawnych wymagających jego pomocy, aby umożliwić im samodzielne funkcjonowanie.

Tłumacz języka migowego służy pomocą osobom głuchym posługującym się polskim językiem migowym – PJM lub systemem językowo-migowym – SJM.

Tłumacz-przewodnik jest osobą wyszkoloną w zakresie specyficznych form porozumiewania się i poruszania z ludźmi głuchoniewidomymi.

Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika finansowane ze środków PFRON może wykonywać osoba, która jest tłumaczem przysięgłym, jest zarejestrowana przez Wojewodę i prowadzi działalność gospodarczą. Dofinansowanie nie przysługuje osobie, która nie spełnia powyższych wymogów.

 

3. Termin składania wniosków:

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania przyznawane są do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na to zadanie w drodze uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego.

 

4. Maksymalna kwota dofinansowania:

Wysokość dofinansowania za godzinę świadczenia usługi przez tłumacza języka migowego nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia.

5. Procedura

Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier należy złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w miejscu zamieszkania. Dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego będzie to PCPR Tarnowskie Góry mieszczące się w Tarnowskich Górach przy ulicy Sienkiewicza 16.

PCPR rozpatruje wniosek w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów. W związku jednak z art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych informacja o przyznaniu bądź odmowie przyznania dofinansowania przekazywana jest w efekcie rozpatrzenia wniosku po otrzymaniu przez Powiat Tarnogórski środków finansowych PFRON na dany rok kalendarzowy i określeniu przez Radę Powiatu Tarnogórskiego w formie uchwały zadań, na które przeznacza środki PFRON.

6. Wymagane załączniki:

  • kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego)

  • zaświadczenie od lekarza specjalisty ze wskazaniem, że wnioskodawca wymaga pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,

  • dokument potwierdzający wpis tłumacza do rejestru tłumaczy PJM, SJM, SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych).

     

7. Podstawa prawna: