Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach - Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 - ruszył nabór wniosków

Powiat Tarnogórski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, że przystąpiło do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Powiat Tarnogórski-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach na realizację Programu otrzymał kwotę 799 578,00 zł.
dofinansowanie: 799 578,00 zł
całkowita wartość: 799 578,00 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.
Programem będą objęte:
1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).
3. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).
Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:
• wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
• wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
• załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
• korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawa);
• zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 ma na celu wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby: posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.
Asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z w/w warunków.
W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:
- Wypełniona Karta zgłoszenia do Programu
- Kopia orzeczenia o niepełnosprawności/orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych
- Oświadczenie uczestnika Programu
- Dokument potwierdzający wymagane programowo kwalifikacje wskazanego asystenta
- Karta zgłoszenia kandydata na asystenta.

Ważne! Od asystentów świadczących usługi na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia dodatkowo wymagane są następujące dokumenty:
- Zaświadczenie o niekaralności
- Pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać pod nr telefonu 32 381 84 79 lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry, pokój nr 3.

Komplet dokumentów należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry pokój nr 3.