Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach - Przeciwdziałanie przemocy domowej

Przeciwdziałanie przemocy domowej

 1. Baza teleadresowa na 2023 r. podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą domową w województwie śląskim.

 2. Baza teleadresowa placówek zapewniających w 2023 roku schronienie osobom doświadczającym przemocy domowej

 3. Baza teleadresowa na 2023 rok specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

 4. Baza teleadresowa na 2023 rok poradnictwa specjalistycznego w tym świadczonego przy użyciu zdalnych środków komunikacji.

 5. Baza teleadresowa podmiotów realizujących w 2023 roku oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.

 6. Baza teleadresowa podmiotów realizujących w 2023 roku programy psychologiczno-terapeutyczne.

 7. Informator zawierający bazę teleadresową podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc domową na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Przemoc domowa

PRZEMOC DOMOWA – jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących,  w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Przemoc charakteryzuje się tym, iż jest intencjonalna (zamierzone działanie mające na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary), narusza prawa i dobra osobiste osoby doświadczającej przemocy, powoduje cierpienie i ból oraz poczucie bezsilności.

Przemoc występuje w sytuacji nierównowagi sił, często w stosunku do osób słabszych fizycznie, psychicznie, o niższym poczuciu własnej wartości i zależnych od osoby stosującej przemoc.
   
Przemoc może przybierać różne formy :

 1. Przemoc fizyczna, np.:  popychanie, kopanie, szczypanie, bicie.
 2. Przemoc psychiczna, np.: wyśmiewanie poglądów, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, ograniczenia snu i pożywienia, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, stosowanie gróźb, odmowa uczuć, szacunku czy własnego zdania, wymuszanie posłuszeństwa, upokarzanie, zawstydzanie.
 3. Przemoc seksualna, np.: gwałt, wymuszanie stosunku, innych czynności seksualnych lub nieakceptowanych form pożycia seksualnego, również w stosunku do osób poniżej 15 roku życia, obnażanie się przy kimś bez jego zgody,
 4. Przemoc ekonomiczna, np.: okradanie, odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej lub świadome nie łożenie na utrzymanie rodziny, niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, zaciąganie długów i kredytów bez zgody współmałżonka/partnera,
 5. Zaniedbanie – zaniedbanie emocjonalno-intelektualne, np. brak fizycznego lub słownego wyrażania uczuć, brak wsparcia emocjonalnego lub zaniedbanie fizyczne, np. brak ochrony, nieadekwatna higiena i brak opieki medycznej, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, nieudzielenie pomocy.

Cykle przemocy:

 1. Faza narastania napięcia – początkiem cyklu jest zwykle wyczuwalny wzrost napięcia, narastają sytuacje konfliktowe,
 2. Faza ostrej przemocy – następuje wybuch agresji, sprawca przemienia się w kata, może dokonać strasznych czynów nie zwracając uwagi na krzywdę innych,
 3. Faza miodowego miesiąca – to czas skruchy i okazywania miłości. Sprawca zaczyna dostrzegać to, co się wydarzyło. Próbuje załagodzić sytuację, przeprasza, obiecuje poprawę, staje się uczynny i miły. Pozwala osobom dotkniętym przemocą w rodzinie uwierzyć, że teraz będzie inaczej.

Bezpłatnej pomocy udziela się:
- osobie doznającej przemocą domową,
- osobie stosującej przemoc domową.

Pomoc dla osoby, która doznała przemocy obejmuje, m.in.:
- poradnictwo psychologiczne - tel. (32) 381 81 08 mail: ilonaszymanska@pcprtarnogorski.pl

socjalne - tel. (32) 381 84 74 mail: projekty@pcprtarnogorski.pl

Osoby stosujące przemoc domową mają możliwość uczestniczenia w:
- programie korekcyjno-edukacyjnym,

Plakat - program korekcyjno - edukacyjny

- programie psychologiczno-terapeutycznym.

Plakat - program psychologiczno - terapeutyczny

Artykuły