Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach - Aktualności

Aktualności

Artykuły

 • KOMUNIKAT - 1 marca rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”

  „Aktywny samorząd” w 2024 roku
  Zarząd Funduszu przyjął dokument pod nazwą Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku.

  W 2024 roku przewiduje się kontynuację ubiegłorocznych warunków dofinansowania w ramach programu, z korzystnym zmniejszeniem do 10% wysokości udziału własnego w zadaniach:
  A1, A4 i D (z 15%), A2, A3 i C5 (z 25%), jak też w Module II (osoby zatrudnione – z 15%).

  UWAGA! Ważna informacja dla studentów, wnioskodawców w module II - od bieżącego roku przyjmujemy wnioski także osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

  Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem pod nazwą Kierunki działań oraz warunki brzegowe w 2024 roku oraz z aktualnym tekstem jednolitym programu, po zmianach wprowadzonych przez Radę Nadzorczą PFRON. https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2024-roku/

  TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

  W ramach MODUŁU I wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym w terminie
  od 1 marca do 31 sierpnia 2024 r.

  W ramach MODUŁU II wnioski przyjmowane będą w następujących terminach:

  I. od 1 marca do 31 marca 2024 r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego/ szkolnego 2023/2024

  II. od 1 września do 10 października 2024 r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego/ szkolnego 2024/2025

  WIĘCEJ INFORMACJI O ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE OBSŁUGI WSPARCIA SOW, HARMONOGRAMIE REALIZACJI PROGRAMU W 2024 ROKU ORAZ WYSOKOŚCI DOFINANSOWAŃ ZNAJDĄ PAŃSTWO W DZIALE REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKŁADCE AKTYWNY SAMORZĄD.

  Czytaj Więcej o: KOMUNIKAT - 1 marca rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”
 • NABÓR ZGŁOSZEŃ W RAMACH PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024 wyróżnione

  Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Tarnowskich Górach ogłasza nabór zgłoszeń do Programu.

  Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wraz z załącznikami będą przyjmowane w terminie od 01.02.2024 r. do 14.02.2024 r.  w siedzibie PCPR w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 16 pok. 8.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 381 84 74 lub osobiście w siedzibie PCPR w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 16 pok. nr 8.  

  Jednocześnie informujemy, iż złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z otrzymaniem wnioskowanej pomoc, a przyjęte zgłoszenia będą realizowane po zawarciu umowy z Wojewodą Śląskim.

  Karty zgłoszenia i załączniki dostępne po kliknięciu "więcej"

  Czytaj Więcej o: NABÓR ZGŁOSZEŃ W RAMACH PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024
 • Nabór zgłoszeń do Programu “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

  Nabór zgłoszeń do Programu “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

  W związku z otrzymaniem informacji o przyjęciu wniosku Powiatu Tarnogórskiego o udział w finansowanym ze środków  Funduszu Solidarnościowego Programie  „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach ogłasza nabór zgłoszeń do  Programu.

  Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 9 stycznia 2024 r. Do 19 stycznia 2024 r.

  Jednocześnie informujemy, że złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z otrzymaniem wnioskowanej pomocy a przyjęte zgłoszenia będą realizowane po zawarciu umowy z Wojewodą Śląskim.

  W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:
  - wypełniona Karta zgłoszenia do Programu (załącznik nr 7 do Programu); - kopia orzeczenia o niepełnosprawności/orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych; - oświadczenie uczestnika Programu; - karta zgłoszenia kandydata na asystenta.

  Ważne! Od asystentów świadczących usługi na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia dodatkowo wymagane są następujące dokumenty:
  - zaświadczenie o niekaralności;
  - informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
  - pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

  Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać pod nr telefonu 32 381 84 79 lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry, pokój nr 3.

  Komplet dokumentów należy składać bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16,42-600 Tarnowskie Góry pokój nr 3.

  Czytaj Więcej o: Nabór zgłoszeń do Programu “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
 • Dofinansowanie ze środków PFRON w 2024 r. wyróżnione

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2024 roku będą przyjmowane:

  - elektronicznie, od dnia 1 stycznia 2024 r., za pośrednictwem systemu SOW (System Obsługi Wsparcia)

  - osobiście, od dnia 2 stycznia 2024 roku, poprzez złożenie wypełnionego wniosku wraz z załącznikami w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry; pokój nr 3 Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w godz. 7.30 do 15.30.

  Zgodnie z §5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych „Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście lub za pośrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów rehabilitacyjnych wniosek o dofinansowanie w centrum właściwym dla miejsca zamieszkania”.

  Informujemy, że można składać wnioski o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, także bez wychodzenia z domu i w dni wolne od pracy. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umożliwia bowiem wszystkim Wnioskodawcom składanie wniosków na wyżej wymienione formy wsparcia drogą elektroniczną, w Systemie SOW (System Obsługi Wsparcia).
  Logowanie do systemu https://sow.pfron.org.pl/logowanie

  Czytaj Więcej o: Dofinansowanie ze środków PFRON w 2024 r.
 • Sieć EURES / Europejski Rok Umiejętności wyróżnione

  Sieć EURES działa we wszystkich państwach członkowskich UE i EFTA i ma na celu ułatwianie swobodnego przepływu pracowników oraz sprzyjanie korzystaniu z równych szans, pomimo istnienia barier językowych, różnic kulturowych czy też zróżnicowanych przepisów prawa pracy. Od momentu powołania w 1993 r. sieć EURES odgrywa kluczową rolę jako narzędzie wspierania zatrudnienia i usprawnienia mobilności na europejskim rynku pracy. Natomiast współpraca z lokalnymi partnerami polepsza usługi EURES, rozwija i uczy od siebie nawzajem, dzięki czemu EURES zdobywa większe zaufanie społeczne.

  Czytaj Więcej o: Sieć EURES / Europejski Rok Umiejętności